【HKET送禮】Fitbar水果麥纖棒 1盒12條 (名額︰42份)

hket 得獎結果 19:16 2019/07/16

分享:

恭喜以下得獎者,
得獎者以 Facebook 用戶名稱顯示:

Amin rida

Anki Man

Anna Yeung

Anne Lo

Becky Yung 

Cathin Cat

CC Grace

Cheung Lu

Chowsy Cho

Clare Lam

Crystal Lam

Daisy Leung

ELAINE NGAN

Erica Kwan

Ho Ho Chow

Hoi Shan Yau

Jen Lam 

JoyJoy Cheung

Karman Ip

Katherine Mok

Kay Lau

Kennis Wong

Lei Lei

Louise Tse 

Man Yu

Mimi Mimi Chan

Nadav ng 

oscar man

Pekkle Ka

Phoenix Ching 

Sau Fong Kok

Sharon Wong

Suki yeung

Tuen Chan

Vicky Liu

Victor Tsui

Vinci Pau Pau

Wan Yu

Ying Ng

Yun K Chan 

曾美鳳

騰刑

 

獎品:Fitbar水果麥纖棒 1盒12條

得獎者請於 2019 年 7 月 19 日或之前,提交以下資料並發送到 iet_mkt@hket.com
1. 個人資料 (姓名、Facebook用戶名稱、電郵)
2. 截圖 (讚好香港經濟日報Fitbar Hong Kong 專頁)
以安排領奬,逾期提交資料將作放棄領獎論。

*個人資料僅作聯絡領獎,並不會用於發放宣傳資訊或其他用途。

緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版